Политика за поверителност

Home

Политика за поверителност

Политика за поверителност

AGRI-HR спазва напълно разпоредбите на General Data Protection Regulation, (наричан също така GDPR, в сила от 25 май 2018 г.), както и на действащото британско законодателство в сферата на защитата на лични данни, що се касае до събирането, обработката и съхраняването на Вашите лични данни. Това означава, че ние носим отговорността за това как ще бъдат употребени те по време на процеса на подбор на персонал, както и за какъв период от време ще бъдат съхранявани.

Ние спазваме напълно принципите на законодателството в областта на защитата на лични данни, което означава, че Вашите лични данни ще бъдат:

използвани в съответствие с разпоредбите на закона - почтено и прозрачно
събирани само с ясни цели, които ще Ви бъдат ясно обяснени. Данните Ви няма да бъдат употребявани по какъвто и да е начин, несъвместим с тези цели.
съответстващи на целите, за които сме Ви съобщили и ограничени само до тези цели
точни и актуални
съхранявани само колкото е необходимо за целите, за които сме Ви информирали
съхранявани в безопасност

Във връзка с Вашата кандидатура за работа с нас, ние събираме, съхраняваме и използваме следните категории лична информация за Вас:

информацията, споделена от Вас във формуляра за кандидатстване
информацията, подадена с Вашето CV или мотивационно писмо
всяка информация, която споделите с нас по време на интервюто
всяка информация, споделена от Вас и касаеща Вашето здравословно състояние, включително информация за специфично състояние или заболяване
информация за излежани присъди и повдигнати обвинения

В случай че Вашата кандидатура е успешна, информацията, включена в нея ще бъде използвана за нуждите на административната дейност, съпътстваща Вашата трудова заетост и също така може да бъде подадена към трети лица, които имат законовото право да я изискат – например Home Office, Gangmasters, Labour Abuse Authority (GLAA), както и към юридически лица, свързани с организирането на Вашето пътуване, застрахователи, а също така и правителствени институции.
Ние също така можем да използваме информацията, в случай че е налице жалба или каквото и да е правно препятствие, свързано с процеса по кандидатстване, или с Вашата последваща работа.

Ние можем да проверим така събраната информация, използвайки съдействието на трети лица, оправомощени от закона. Можем също така да сравняваме тази информация с предишна такава, съхранявана от нас. Имаме право и да използваме тази информация, и да я подаваме към съответните институции в случай на предотвратяване или пресичане на престъпление, а също така и за защитата на обществени фондове, както и при всички други случаи, предвидени в закона.

Може да използваме информация, събрана от Вас, за да Ви уведомим в случай на благоприятни за Вас промени в нашите легални условия за работа, също така и за промени във функционалностите на нашия уебсайт, с които се налага да Ви запознаем.

През целия процес на Вашето кандидатстване за работа с AGRI-HR, ние обработваме информация, свързана с Вашата кандидатура. Може да съхраним Ваши имейли или други форми на комуникация с Вас като необходими приложения към Вашата кандидатура, или в случай на проучвания, засягащи Вашето назначение на работа.

Споделяне на данни

Ние можем да споделим статистически данни за нашата компания, клиенти, трафик и всякаква друга информация за уебсайта ни с трети лица, но тези данни по никакъв начин няма да включват каквато и да е лична информация за Вас, както и такава, която Ви идентифицира.

Други видове оповестяване на лични данни

AGRI-HR си запазва правото на достъп до и оповестяване на лични данни в случай на законно подадени заявления за това от страна на правителствени представители, както и когато това е необходимо за правилното функциониране на системите на компанията, или когато това се налага, за да защити себе си като компания, а също така и потребителите на уебсайта.
Ние няма да разгласяваме лични данни, или данни от акаунтите на нашите кандидати за работа, освен ако нямаме основателни причини да смятаме, че тази информация е необходима с цел идентифицирането, установяването на контакт, или започването на законови действия срещу лице, което би причинило вреди, или би нарушило правото на собственост на AGRI-HR, нашите потребители, или трети лица, както и в случай че компанията сметне, че законът налага оповестяването на такава информация.
В същото време AGRI-HR се задължава, освен в по-долу изброените случаи, при никакви обстоятелства да не разкрива пред трети лица съдържанието на каквато и да е електронна комуникация, провеждана с потребителите или съхранявана от компанията. AGRI-HR ще оповести подобна комуникация само когато е необходимо да достави услуги на потребителя; или да се съобрази с действието на заповеди, или с други законови процеси. В същото време AGRI-HR ще разгледа, изтрие или блокира достъпа до комуникации, които могат да увредят компанията, нейните потребители, или трети лица.

Корекции, заличаване, изтегляне и ограничаване на информация

В случай че искате да разгледате, потвърдите или коригирате информация за Ваши лични данни, както и ако желаете да подадете молба за тяхното заличаване, или поискате да изпратим копие от такава информация към трето лице, моля свържете се с координатора по подбор на персонал за Вашата страна.